Kalkulátor

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel

Termékösszefoglaló

Hitelcél

A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

 • ingatlanvásárláshoz, -beruházáshoz;
 • új vagy használt tárgyi eszközvásárláshoz, -beszerzéshez;
 • a beruházáshoz kapcsolódó- vagy önálló forgóeszköz finanszírozáshoz (a forgóeszközhitel nem rulírozó típusú);
 • immateriális javak beszerzésére (az alábbiakban részletezett korlátokkal) vehető igénybe.

Immateriális javak önálló finanszírozása nem lehetséges, kizárólag a finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlen immateriális javak beszerzése megengedett, legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-ának megfelelő összeg erejéig.
Franchise és know-how finanszírozása nem megengedett a Program keretein belül.

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken számolhatók el.

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is finanszírozható.

Nem használható fel a hitel

 • más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;
 • az Adós által visszaigényelhető általános forgalmi adó (áfa), vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha az Adós áfa visszaigénylésére nem jogosult;
 • harmadik országba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozásra;
 • az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházások finanszírozására;
 • a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására;
 • mezőgazdasági termelő vállalkozások – olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50% -át mezőgazdasági tevékenység teszi ki) projektjeinek a finanszírozására;
 • elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás;
 • a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás a következő esetekben:
  • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  • amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
 • olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • élelmiszeripari projektek finanszírozására, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik, a következő esetekben:
  • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  • amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
 • élő állat vásárlására, tartására, kereskedelmére;
 • a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;
 • az 1379/2013/EU rendeletszerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
 • a fentieken túl az alábbi üzleti tevékenységek bármelyikének finanszírozására:
  • pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65-67, TEÁOR’08 64-66)
  • pénzmosás, kábítószer előállítás - kereskedelem, illetve egyéb illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési-, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
  • dohány és dohánytermékek, desztillált szeszesitalok és kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása (TEÁOR’08 12.00, 46.35, 47.26);
  • valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek, katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40);
  • szerencsejáték, fogadás, kaszinók és annak megfelelő vállalkozások (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00);
  • pornográfia és prostitúció, pornográfiához kapcsolódó termék előállítása, kereskedelme;
  • atomerőművek leállítása és építése, nukleáris fűtőanyag gyártása;
 • projektfinanszírozásra, projekttársaságok által megvalósítandó, egyedi projektcélok, projekt ügyletek finanszírozására.

Célcsoport, igénybevételre jogosultak köre

A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, nem agrár besorolású mikro-, kis-és középvállalkozások, az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció szerint kizártak kivételével.

Hitel összege 1–100 millió Ft, ingatlanfinanszírozási cél esetén 150 millió Ft
Kamatláb Változó kamatozás esetén: 3 havi BUBOR + RKV2.1
vagy Fix refinanszírozási kamatfelár + legfeljebb 6%/év
Fix kamatozás esetén:
legfeljebb 5 éves Futamidő esetén évi 6,01% + legfeljebb 6 %/év
5 év (+1nap) - 10 éves Futamidő esetén évi 6,09% + legfeljebb 6 %/év
10 év (+1nap) - 15 éves Futamidő esetén évi 6,14% + legfeljebb 6 %/év
Kezelési költség legfeljebb 1.5%/év
Futamidő 12-120 hónap, ingatlanfinanszírozási cél esetén 180 hónap
Önálló forgóeszközhitel esetén 12-72 hónap
Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 24 hónap
Türelmi idő legfeljebb 24 hónap
Önálló forgóeszközhitel esetén legfeljebb 12 hónap
Devizanem HUF

A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének - általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén: minimum 10%-a (amely állami támogatást is tartalmazhat)

Hiteligényléskor benyújtandó dokumentumok
Dokumentumlista_hitelkerelemhez.pdf

Kapcsolódó díjak

(részletes díj struktúrát az aktuális Kondíciós lista tartalmazza)

Megnevezése Mértéke
Folyósítási Díj legfeljebb a Kölcsön 1%-a, de legfeljebb 500.000 forint
Hitelbírálati Díj az igényelt Kölcsönösszeg legfeljebb 0,5%-a
Rendelkezésre Tartási Díj 0,4%/év
Szerződésmódosítási Díj legfeljebb 1%, de legfeljebb 500.000 forint
Közjegyzői díj Közjegyzői díjszabás szerint
Szerződésmódosítási Díj Előtörlesztés esetén legfeljebb 3%, de legalább 50.000 Ft
Egyéb tudnivalók
Tőketörlesztés: havonta egyenlő részletekben,
az utolsó tőketörlesztő részlet a kerekítés miatt eltérhet.
Lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet.
Kamat fizetése: havonta.
Biztosítékok: a Hitelező által elfogadható biztosíték.
További információk az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Programról
MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel igényléséhez kapcsolódó dokumentumok
Termékleírás
Útmutató
Közlemények

Kalkulátor

Kapcsolat

Egyedi hitelajánlatért látogasson el hozzánk,
előre egyeztetett időpontban.

Központi iroda

1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Tel.: (06 1) 439 2131
Fax: (06 1) 439 2139

hitel(at)bg(dot)hu