Kalkulátor

MFB Krízis Hitel Plusz

Termékösszefoglaló

Hitelcél

A hitel kizárólag

 • a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak, valamint a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram Hajrá (a továbbiakban: NHP Hajrá) feltételeinek megfelelő, Magyarország területén megvalósuló
  • Sztv. 26. §-a szerinti új vagy használt tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, saját tulajdonú tárgyi eszköz átalakításához, korszerűsítéséhez, kapacitás bővítéséhez – ideértve az ingatlanvásárlást, -beruházást;
  • Sztv. 25. §-a szerinti immateriális javak beszerzésére (Immateriális javak önálló finanszírozása nem lehetséges, kizárólag a finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlen immateriális javak beszerzése megengedett, legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-ának megfelelő összeg erejéig. Franchise és know-how finanszírozása nem megengedett a Program keretein belül.);
 • önálló forgóeszköz finanszírozáshoz (A forgóeszközhitel nem rulírozó típusú, nem újítható meg, nem váltható ki újabb forgóeszközhitellel, a lejárata nem hosszabbítható.), ideértve a forgóeszköz-finanszírozást célzó hitelek (3 évnél nem hosszabb futamidejű forgóeszközhitel és faktoring,) elő- és végtörlesztését, illetve a személyi jellegű ráfordítások és az Adós működési költségeinek finanszírozását, továbbá
 • az NHP Hajrá Termékdokumentáció feltételeinek megfelelő, piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitel vagy pénzügyi lízing kiváltására vehető igénybe.

A hitel felhasználását számlával, vagy a számviteli törvény 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.

A Program vonatkozásában nem nyújtható Hitel a Hiteligénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására, valamint az egyes támogatási kategóriák szerinti kizáró okok esetén.

Nem használható fel a hitel

 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;
 • támogatás előfinanszírozásra;
 • termőföld vásárlásra;
 • az Adós által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha az Adós ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;
 • vám és illeték finanszírozására;
 • harmadik országba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozásra;
 • az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházások finanszírozására;
 • beruházási hitel esetén a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) megvalósított beruházás finanszírozására, illetve Csoportmentességi támogatási kategória esetén már megkezdett beruházás finanszírozására;
 • olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • élő állat, tenyészállat vásárlására, tartására, kereskedelmére;
 • a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;
 • az 1379/2013/EU rendeletszerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
 • a fentieken túl az alábbi üzleti tevékenységek bármelyikének finanszírozására:
  • pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65-67, TEÁOR’08 64-66)
  • pénzmosás, kábítószer előállítás- kereskedelem, illetve egyéb illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési-, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
  • dohány és dohánytermékek, desztillált szeszesitalok és kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása (TEÁOR’08 12.00, 46.35, 47.26);
  • valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek, katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40);
  • szerencsejáték, fogadás, kaszinók és annak megfelelő vállalkozások (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00);
  • pornográfia és prostitúció, pornográfiához kapcsolódó termék előállítása, kereskedelme;
  • atomerőművek leállítása és építése, nukleáris fűtőanyag gyártása.

Célcsoport, igénybevételre jogosultak köre

A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, nem agrár besorolású mikro-, kis- és középvállalkozások, az MFB Krízis Hitel Program Útmutató szerint kizártak kivételével.

Hitel összege 1–300 millió Ft
Kamatláb fix 2.5%/év
Futamidő 12-120 hónap, de ingatlan hitelcél esetén 180 hónap
Önálló forgóeszközhitel esetén 12-36 hónap
Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 24 hónap
Türelmi idő legfeljebb 24 hónap
Önálló forgóeszközhitel esetén legfeljebb 12 hónap
Devizanem HUF

A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének - általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén: minimum 10%-a (amely állami támogatást is tartalmazhat), önálló forgóeszközhitel és kiváltási célú hitel esetén az elvárt saját erő mértéke 0%.

Hiteligényléskor benyújtandó dokumentumok
Dokumentumlista_hitelkerelemhez.pdf

Kapcsolódó díjak

(részletes díj struktúrát az aktuális Kondíciós lista tartalmazza)

Megnevezése Mértéke
Szerződésmódosítási Díj legfeljebb 1%, de legfeljebb 500.000 forint
Közjegyzői díj Közjegyzői díjszabás szerint
Egyéb tudnivalók
Tőketörlesztés: havonta egyenlő részletekben,
az utolsó tőketörlesztő részlet a kerekítés miatt eltérhet.
Kamat fizetése: havonta.
Biztosítékok: a Hitelező által elfogadható biztosíték.
Információk az MFB Krízis Hitelről az MFB honlapján
Termékleírás
Útmutató
Függelék
Közlemények

Kalkulátor

Kapcsolat

Egyedi hitelajánlatért látogasson el hozzánk,
előre egyeztetett időpontban.

Központi iroda

1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Tel.: (06 1) 439 2131
Fax: (06 1) 439 2139

hitel(at)bg(dot)hu