Hitelfelvétel folyamata

1. Kapcsolatfelvétel, érdeklődés

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérdéseivel, észrevételeivel fordulhat közvetlenül központi irodánk ügyfélszolgálatához vagy partnereinkhez. Munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. A kapcsolatfelvétel során tájékozódhat, hogy cégünk milyen formában lehet az Ön szolgálatára célja megvalósításában. Személyes találkozóra vonatkozó igényét kérjük jelezze a (06 1) 439 2131 telefonszámon időpont-egyeztetés céljából.

2. Hitelkérelmi anyag összeállítása

Az Ön által választott konstrukcióhoz tartozó hiteligénylési csomagot letöltheti honlapunkról , mely tartalmazza a kitöltendő kölcsönkérelmi nyomtatványokat, valamint a becsatolandó dokumentumok listáját. A nyomtatványok kitöltésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz, partnereinkhez.
Ingatlanvásárlás esetén Ön megköti a végleges adásvételi szerződést. (A szerződés tartalmi követelményeire vonatkozó elvárásainkat a letölthető nyomtatványok között találja.)
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által vállalt készfizető kezesség igénylése esetén kérjük csatolja hitelkérelméhez a kitöltött Alapítványi Kezesség (AVHGA) Igénylési Adatlapot is.

3. A hitelkérelem benyújtása

Amennyiben Ön a kérelemhez szükséges nyomtatványokat hiánytalanul, pontosan kitöltötte, csatolta a szükséges dokumentumokat, és azt címünkre (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.) postán megküldte, illetve ügyfélszolgálatunkon (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.) személyesen, vagy megbízottja által munkatársunknak átadta, a hitelkérelem befogadásra kerül. Ezzel veszi kezdetét a hitelbírálati folyamat.

Az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel, az MFB Krízis Hitel és az MFB Krízis Hitel Plusz esetében a hiteligénylésen kívül nincs szükség támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.

4. Értékbecslés

A hitelkérelem átvételét és az értékbecslési díj befizetését követően munkatársaink megrendelik az ingatlanfedezethez kapcsolódó értékbecslést a területileg illetékes értékbecslő cégtől. Az értékbecslő cég 1-2 napon belül időpontot egyeztet az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával és a helyszíni szemlét követően elkészíti az értékbecslést.

5. Ügyféltalálkozó

A hitelbírálat során eseti jelleggel - 20 millió forint feletti hiteligény esetében minden esetben - személyes találkozót kezdeményezünk Ügyfeleinkkel, a hitel céljának és a lehetséges finanszírozási lehetőségek megbeszélése céljából.

6. Hitelbírálat

A hiteligényléssel kapcsolatban szükség esetén kiegészítő információt kérünk Ügyfeleinktől, vagy tisztázó kérdést teszünk fel. Munkatársaink a beérkezett dokumentumok alapján elvégzik a leendő ügyfél minősítését, majd a fedezetek értékelésének és az üzleti terv elemzésének tükrében meghozzuk döntésünket.

7. Finanszírozási ajánlat kézhez vétele, időpont-egyeztetés

Amennyiben a hiteligénylés pozitívan került elbírálásra, írásban értesítjük Önt.

Ügyintézőnk postai és elektronikus úton megküldi Önnek indikatív finanszírozási ajánlatunkat. Az értesítő tartalmazni fogja a szerződéskötéshez, illetve a folyósításhoz szükséges feltételeket is. Ennek írásban történt elfogadása esetén időpontot egyeztetünk Önnel és a cégünk által elfogadott közjegyzői irodával a szerződéskötésre.

8. Szerződéskötés

A cégjegyzésre jogosult, zálogkötelezettek és az adós kezesei a megadott napon és időpontban a BG Finance Zrt. székhelyén aláírják a finanszírozáshoz szükséges szerződéseket. A Közjegyzői Okirat elkészítésére a közjegyző irodájában kerül sor.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által vállalt készfizető kezesség igénybevétele esetén a finanszírozási szerződések aláírásával egyidőben szükséges a Vállalkozás Nyilatkozata és a Kezességi Általános Szerződési Feltételek (AVHGA) dokumentumainak 2-2 példányban történő aláírása.

9. AVHGA kezesség bírálata (amennyiben biztosítékként AVHGA Alapítványi Kezesség bevonásra került)

Az Alapítványi Kezességvállalásra vonatkozó igényt Társaságunk küldi meg az AVHGA számára, aki a befogadást követően 5 munkanapon belül elbírálja azt. Amennyiben az AVHGA hiánypótlást rendel el, 30 napja áll rendelkezésre (egyszeri 30 nappal meghosszabbítható) a hiánypótlás teljesítésére. A bírálati idő a hiánypótlás időtartamával meghosszabbodik. Az AVHGA pozitív bírálata a hitel folyósításának feltétele.

Amennyiben az Alapítványi Kezességvállalás az AVHGA részére túlzott mértékű kockázatot jelentene, de ez a kockázat további feltételek előírásával kiküszöbölhető, a kérelem elfogadását Feltételközlő Lapon közölt további feltétel/ek teljesítéséhez kötheti. Amennyiben Társaság hozzájárul a hitel megváltozott kezességvállalási feltételek mellett történő folyósításához, erről módosított indikatív finanszírozási ajánlat megküldésével értesíti Önt. A kezességvállalás módosított feltételek mellett történő jóváhagyása esetén - amennyiben ez érinti a korábban aláírt finanszírozási szerződéseket is- szükséges azok utólagos módosítása.

10. Hitel folyósítása

Amennyiben az előírt (szerződésben rögzített) valamennyi folyósítási feltétel maradéktalanul teljesült, s az ennek igazolására szolgáló összes dokumentumot Ön átadta munkatársunknak, a legközelebbi folyósítási napon az engedélyezett finanszírozási összeg átutalásra kerül a szerződésben megadott bankszámlára. A hitel folyósítására a szerződés szerint egy összegben, vagy részletekben kerül sor.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy egyedi esetekben Társaságunk eltérhet a fentiekben leírt hiteligénylési folyamattól.

Kérjen visszahívást!

CAPTCHA code

Kapcsolat

Egyedi hitelajánlatért látogasson el hozzánk,
előre egyeztetett időpontban.

Központi iroda

1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Tel.: (06 1) 439 2131
Fax: (06 1) 439 2139

hitel(at)bg(dot)hu